Informacje techniczne

Transport suchego lodu? Dla nas to nic strasznego. Dowiedz się jak należy z nim postępować.

Informacje techniczne dotyczące suchego lodu

Charakterystyka suchego lodu

Suchy lód jest całkowicie naturalnym produktem. Właściwością suchego lodu jest sublimacja, czyli przejście z fazy stałej w fazę gazową w warunkach ciśnienienia atmosferycznego z pominięciem fazy ciekłej. Stąd termin „suchy lód”. Suchy lód wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, która poprawia jakość chłodzonych produktów zapobiegając ich utlenianiu. Suchy lód to produkt niepalny, bezwonny i bez smaku, nietrujący, dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi. Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza i dlatego jego stężenie jest najwyższe przy podłodze. W wysokich stężeniach, w szczególnie małych i zamkniętych pomieszczeniach działa dusząco.

Zagrożenia

 1. Bezpośredni kontakt z dwutlenkiem węgla (CO2) w postaci stałej (suchy lód) może spowodować odmrożenia.
 2. Suchy lód podczas sublimacji wypiera tlen atmosferyczny z powietrza. Zawartość CO2 powyżej 5 % w powietrzu stanowi niebezpieczeństwo. Mogą wystąpić zawroty głowy, znużenie oraz utrata przytomności. Bardzo wysokie stężenie dwutlenku węgla może spowodować uduszenie.
 3. Podczas sublimacji w szczelnie zamkniętym pojemniku dochodzi do wzrostu ciśnienia – może wystąpić zagrożenie pęknięcia/wybuchu, dlatego też suchy lód powinien być przetrzymywany tylko w kontenerach (boksach) do produktów spożywczych oraz w kontenerach w których został dostarczony na teren magazynu.

Środki bezpieczeństwa i reguły postępowania

 1. Przy kontakcie z suchym lodem pracownik powinien być wyposażony w specjalny osprzęt tj. okulary, maskę, rękawice ochronne ocieplone. Należy pamiętać aby nie dotykać suchego lodu gołymi rękoma.
 2. Suchy lód nie ma nic wspólnego z lodami. Nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia. Nie wolno go spożywać, ani używać do chłodzenia napoi. Suchy lód jest środkiem mrożąco – chłodzącym stosowanym w transporcie żywności.
 3. Pojemniki z suchym lodem znajdują się w chłodni, w wydzielonej hali.
 4. Miejsca ustawienia pojemników powinny być oznakowane.
 5. Proces pracy powinien przebiegać następująco:
  • Pracownik ubiera sprzęt ochronny: okulary, maskę, rękawice ochronne ocieplone,
  • Pracownik podjeżdża z boksem do kontenera z suchym lodem,
  • Otwiera pojemnik,
  • Wkłada do skrzynki niezbędną ilość suchego lodu,
  • Zamyka kontener z suchym lodem,
  • Wstawia skrzynkę z suchym lodem na półkę do boksu,
  • Zamyka boks.
 6. Czynności powtarzane przy każdym załadunku boksów.
 7. Obowiązuje zasada: ograniczyć do minimum czas otwarcie kontenera z suchym lodem i boksu, a tym samym czas przebywania pracownika przed tymi pojemnikami.
 8. Po włożeniu do boksu suchego lodu i mięsa należy zamknąć boks i zaplombować.
 9. O stwierdzonych wadach i uszkodzeniach boksu powiadomić bezpośredniego przełożonego i oznaczyć uszkodzony boks.

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

 1. Podczas wszystkich czynności związanych z otwieraniem pojemnika, wyjmowaniem suchego lodu, wkładaniem suchego lodu do skrzynek i boksu należy stosować:
  • okulary, maskę, rękawice ochronne ocieplone,
  • odzież i obuwie (zgodnie z tabelą odzieży dla pracownika zatrudnionego na chłodni).
 2. Podczas mycia boksów stosować okulary ochronne.
 3. W pobliżu ustawienia kontenerów z suchym lodem na wysokości 30 do 50 cm od posadzki należy zainstalować detektor (czujnik zawartości CO2 w powietrzu).

Postępowanie w przypadkach zagrożenia

 1. W przypadku zadziałania czujnika zawartości CO2 należy opuścić miejsce pracy i przewietrzyć pomieszczenie.
 2. W przypadku ewentualnego gaszenia pożaru w obrębie kontenerów z suchym lodem i boksów należy użyć gaśnicy znajdującej się na miejscu.

Pierwsza pomoc

Jeśli dojdzie do bezpośredniego kontaktu z suchym lodem, należy:

 1. Kontakt ze skórą: odmrożenia skóry przemywać przez ok. 15 minut letnią wodą, następnie okryć jałowym opatrunkiem i zapewnić pomoc lekarską.
 2. Kontakt z oczami: bolesne i trudno gojące się odmrożenia mogą spowodować trwałe uszkodzenia wzroku. Oczy po zetknięciu z suchym lodem natychmiast przepłukać letnią wodą, płukanie powtarzać przez kolejne 15 minut.  Następnie okryć jałowym opatrunkiem zachowując sterylność. Zapewnić pomoc lekarza okulisty.
 3. Spożycie: nie ma możliwości zaistnienia.
 4. Wdychanie: osoby u których zaobserwowano: przyspieszony oddech, bóle głowy, niemożność poruszania się, brak przytomności, wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepłe okrycie. Wezwać lekarza. W przypadku bezdechu wykonać sztuczne oddychanie.
 5. Zakrztuszenie: koniecznie unikać. W przypadku wystąpienia zakrztuszenia, natychmiast wezwać lekarza.

Poprawne usuwanie

 1. W razie potrzeby suchy lód usuwać na otwartej przestrzeni.
 2. Nie wprowadzać suchego lodu do kanalizacji, piwnic, szybów i podobnych miejsc, gdzie mógłby ulec niebezpiecznemu stężeniu.
 3. W razie potrzeby kontaktować się z dostawcą suchego lodu.

Śledź przesyłkę

Numer przesyłki:

tel.: 618 250 432
tel./fax: 618 250 937
e-mail: info@couriers.pl

OCPD Audited
Regulamin usług | Polityka prywatności | Praca | Dla partnerów | Informacje techniczne | Licencja spedycyjna
DCS, ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań, NIP: 972-125-12-86, REGON: 302832652
tel.: 618 250 432, tel./fax: 618 250 937, e-mail: info@couriers.pl, www.couriers.pl
Nazwa i logo DCS jest znakiem towarowym należącym do firmy Domestic Courier Service,
zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.439140. Zobacz świadectwo ochrony.
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.